Kyrkhamnstorpet Inspektorsvillan Stenhuggeriet Markenteriet Kasernen Ingenjörsvillan Lövsta väderkvarn Lövsta folkskola Sågstugan Skogsberg Skogskanten Sigfridsdal Strandstugan Smedstugan Kontorsvillan Nybygget Lövstaborg (Svinvillan) Nyaland
 1. Kyrkhamnstorpet från 1755 (nyare hus från 1800)
 2. Inspektorsvillan
 3. Stenhuggeriet, arbetarbostad från sekelskiftet 1900
 4. Markenteriet, arbetarnas matställe och Lövstas första skollokal
 5. Kasernen,
 6. Ingenjörsvillan, från 1890-talet, byggd som bostad för renhållningsverkets chef (Karl Tingsten)
 7. Lövsta väderkvarn, grundstenarna finns kvar.
 8. Lövsta folkskola byggd 1904.
 9. Smedstugan, ett torp från början av 1800-talet.
 10. Sågstugan, ett torp från början av 1800-talet med anknytning till en vinddriven kvarn och såg.
 11. Strandstugan
 12. Kontorsvillan
 13. Skogsberg, handelsträdgård från tidigt 1900-tal
 14. Skogskanten
 15. Sigfridsdal
 16. Nybygget, torp under riddersvik från 1860-talet.
 17. Svinvillan (Lövstaborg)
 18. Nyaland

<< Tillbaka till översiktskarta