Landskapet och naturen

Översikt

Områdets natur präglas starkt av närheten till Mälaren och landskapets geologiska historia med sprickzoner, förkastningar och istider. Dess nuvarande utseende är format av människan under ett par tusen år.

Här finns ett gammalt kulturlandskap med öppna fält och insprängda ekholmar. I väster ligger Lövstafjärden med Mälarens djupaste vatten. Fjärdens östra strand består till större delen av branta klippor med karakteristisk vegetation och i anslutning härtill många fina torrängar.

I moränsluttningarna växer omväxlande barr och lövskog, men också flera områden av ädellövskogstyp. Mellan Riddersviks gård och återvinningsanläggningen finns ett större parkområde med stor mångfald av spännande arter både bland växter och djur. Riddersviksparken och den i norr angränsande bäckravinen är ett av Stockholms absolut bästa områden för den som vill njuta av vårfåglarnas sång.

 

Spår av människan

På och runt återvinningsanläggningen finns en alldeles speciell natur med stort inslag av arter från länder långt bort liksom allehanda trädgårdsrymlingar. En del av dessa etablerar sig och letar sig ibland så småningom ut i den vildare naturen.

På många platser i Lövsta och Kyrkhamn finns påtagliga inslag av tidigare boplatser. Även om husgrunder sedan länge försvunnit finns rikligt med spår av tidigare odlingar,  ex. bärbuskar, medicinalväxter, andra nyttoväxter, kryddor och prydnadsbuskar.

 

Natur med mångfald

Det starkt kuperade landskapet ger en ovanligt rikt utbud av olika biotoper. Förutom den stora variationen i områdets flora är följdaktligen även faunan ovanligt omfångsrik. Här finns över hundra fägelarter, ett mycket stort antal däggdjur och ett eldorado för den som är intresserad av insekter och andra småkryp.

Området inbjuder självklart förutom till upptäcktsfärder också till utflykter för bär- och svampplockning.

 

Mer information

De som är intresserade av mer information eller vill förmedla egna upplevelser i området är välkomna att kontakta Kyrkhamns Fältskola per epost till info@khamnfs.se.