Stensättning

En rektangulär stensättning på norra krönet av Kvarnberget. Stensättningen är c:a 3 x 3 m, kantad med 4-6 dm stora stenar. I området finns ett flertal ordnade stensamlingar som f.n. är föremål för närmare undersökning. Åtminstone en del av dessa är troligen naturbildningar i en gammal stenvall.

Plats: Kyrkhamn
RAÄ-Nummer: Spånga 343:1
Koordinater: x=6587452.95, y=1611826.362 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 35 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta