ladugard2.jpg

ladugard.jpg

ladugard4.jpg

 

 

 

 

Ladugården

De äldsta delarna uppfördes under slutet av 1800-talet, men ladugården fick sedan sin nuvarande utformning i början av 1900. Fram till 1880-talet fanns inga husdjur på Riddersviks gård. All boskap var lokaliserad till Lövsta by där det fanns nödvändiga ekonomibyggnader  som stall, ladugård, loge, smedja, snickeri och spannmålsmagasin. Den nuvarande byggnaden i Riddersvik omfattade förutom ladugård också stall och loge. Idag används delar av byggnaden som stall andra som verkstäder. Här finns också Stockholm stads Trädplantskola.

<< Tillbaka till karta