skogsberg3.jpg

skogsberg1.jpg

skogsberg4.jpg

 

 

 

 

Skogsberg

Skogsberg bestod ursprungligen av ett större antal byggnader uppförda som handelsträdgård i början av 1900-talet. Trädgårdsmästaren som hette Carl Brorström hade ett 25-tal anställda (häribland under en tid Gunnar Sträng) och totalt omfattade marken som mest 5 hektar. Merparten av ekonomibyggnaderna revs 1996. Återsående mangårdsbyggnader är idag privatbostäder.

<< Tillbaka till karta