Runsten

En runsten i grå granit som hade sin ursprungliga placering vid den gamla häradsvägen mellan Lövsta och Barkarby (inne på nuvarande återvinningsanläggningen). Stenen återfanns i början av 1800-talet "då ett åkerland upptogs". Stenen restes här 1937 framför en av arbetarbostäderna innan den 1989 flyttades till sin nuvarande placering utanför Hässelby museum på Riddersviksvägen. Den tyvärr något skadade inskriptionen lyder

bjorn : auk : fuluik : dair : litu : hakua : stain : ....... sin

"Björn  och Fullhuge  de   läto   hugga   stenen ...... sin." 

runsten.jpg

Efter vem de reste stenen lär vi dessvärre aldrig få veta, men genom stenen känner vi två av de personer som på vikingatiden hade sina bopålar i Lövsta.

 

Plats: Ursprungligen Lövsta by, numera Hässelby museum.
RAÄ-Nummer: Spånga 341:1
Koordinater: x=6586900.156, y=1612650.458 (RT-90 2,5 gon V)(OBS! Ursprunglig placering)
Höjd över havet: 15 m

<< Tillbaka till fornminneskarta