Röse

Uppe på en kalkbergsplatå, strax sydväst om torpet Nyaland, i en gles och höglänt tallskog med lövsly,  ligger detta gravröse från bronsåldern. När den iordningställdes låg den med milsvid utsikt över vattnet som då täckte åtminstone större delen Lövstafältet. Under denna tidsperiod begravdes gärna de besuttna i stora stengravar placerade på höga höjder, väl synliga från det kringliggande landskapet. Röset är tio meter i diameter och närmare en meter högt.

Plats: Nyaland
RAÄ-nummer: Järfälla 208:1
Koordinater: x=6587473.598, y=1613277.123 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 40 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta