riddervik2.jpg

riddervik1.jpg

riddervik3.jpg

 

 

 

 

Riddersviks gård

Gården uppfördes i sin nuvarande form av hovkällarmästaren Elias von Langenberg år 1762. Den byggdes på platsen för en annan egendom, Flottvik, som förvärvades av advokaten Isac Salomon fyrtio år tidigare. Från 1810 och framåt ägs gården omväxlande av en rad adelsfamiljer och borgare för att år 1885 försäljas av Anders Mårten Ångmans arvingar till Stockholms stad.

Under perioden 1893 -1977 drivs gården som arrendejordbruk. Vid sidan av jordbruksgrödor och betesmark var delar av gårdens mark, som inte tagits ibruk för renhållningen, upplåtet för den framväxande trädgårdsnäringen.

Sedan drygt 20 år drivs gården som konferensanläggning.

 

<< Tillbaka till karta