nybygget2.jpg

nybygget3.jpg

nybygget1.jpg

 

 

 

 

Nybygget

NYbygget (el. Petersdal) byggdes troligen 1860 och återfinns i mantalslängderna från 1865. Det är då ett torp under Riddersvik. Byggnaderna har sedan 1900-talets mitt varit utarrenderat till trädgårdsbruk och som lantarbetarbostad till Riddersvik. Under många år före senaste sekelskiftet fanns här bl.a. en omfattande biodlingsverksamhet. De olika byggnaderna har idag olika hyresgäster.