nyaland7.jpg

nyaland3.jpg

nyaland.jpg

nyaland9.jpg

Nyaland

Platsen har varit bebodd under lång tid. Namnet Nyaland uppträder först under 1810-talet. Före dess omnämndes i mantalslängderna här två hus med namnen Östra och Västra Flottviksskog. Fram till slutet av 50-talet var huset lantarbetarbostad till Riddersvik. Idag har bl.a. Vällingby brukshundsklubb del av sin verksamhet på platsen.

Fram till slutet av 50-talet var huset lantarbetarbostad till Riddersvik. Idag har bland annat Vällingby brukshundsklubb del av sin verksamhet på platsen.

 

<< Tillbaka till karta