magasinet3.jpg

magasinet2.jpg

magasinet1.jpg

 

 

 

 

Magasinet

Denna byggnad uppfördes som magasinsbyggnad i Lövsta by på 1700-talet. Där låg den på södra sidan av nuvarande Kyrkhamnsvägen. I samband med anläggandet av renhållningsverksamheten flyttades byggnaden till Riddersviks gård i början av 1890-talet. Idag är byggnaden uthyrd som privat förråd.

<< Tillbaka till karta