svin1.jpg

svin5.jpg

svin3.jpg

svin2.jpg

Svinvillan (Lövstaborg)

Uppfördes som kontorsbyggnad för aktiebolaget Särimner som under under 1800-talets sista år startade ett spektakulärt projekt. Affärsidén var att uppföda grisar med de matrester som följde med soporna innefrån Stockholm. Man släppte ut drygt två tusen grisar på sopstationens område. Tyvärr var allt inte nyttigt som färtärdes, råttorna var besvärliga mot kultingarna och kylan gick hårt åt djuren som dog i stora mängder. På sommaren under seklets sista år tvingades företaget lägga ner verksamheten. Under första världkriget gjordes ett nytt försök men även detta misslyckades. Idag hyrs huset som föreningslokal av Hesselby byalag. Namnet Svinvillan är folkets namn på huset redan för över 100 år sedan. Idag kallas huset även för Lövstaborg men den bör då inte förväxlas med den gamla plats med detta namn som ursprungligen låg öster om forngravarna på Lövsta backar, där koloniområdet nu är beläget.

<< Tillbaka till karta