vkvarn.jpg

vkvarn2.jpg

vkvarn3.jpg

 

 

 

 

Lövsta väderkvarn (endast grundstenar finns kvar) 

Troligen har Kvarnberget haft en väderkvarn ända sedan yngre medeltid. Det första skriftliga beläggen härrör från 1750. År 1756 skattlades kvarnen och blev därmed en så kallad tullkvarn. Detta innebar att kvarnen kunde mala spannmål med förtjänst och inte endast för husbehov.

Under 1840-talet användes kvarnen till att driva en såg, vilket också namnet på det närbelägna torpet Sågstugan antyder.

<< Tillbaka till karta