Lövsta vattenkvarn

Lövsta vattenkvarn upptas i mantalslängden första gången 1749 och tillhörde då Lövsta by. På kartor från denna tid benamnes den "Squaltkwarn" och låg då vid den norra av de två åar som då letade sig ner till Lövstabukten. Under 1800-talets första hälft flyttas den till den södra ån där den ligger kvar fram till den rivs i slutet av tiden för första världskriget. Idag återstår endast grunden av av kvarnen men den finns bevarad på bilder från seklets allra första år.

<< Tillbaka till karta