Lvsta%20kolni3.jpg Lvsta_koloni.jpg Lvsta%20koloni2.jpg

 

 

 

 

Lövsta Koloniträdgårdsförening

Lövsta koloniträdgårdar anlades 1984. Området ligger vackert i friluftsområdets nordöstra del och föreningen har medlemmar i alla åldrar och av många nationaliteter. Verksamheten år ekologiskt inriktad och här odlas blommor, grönsaker, bär och frukt av många hundra olika slag. Förutom det enskilda odlingsarbetet har under åren en rad större projekt genomförts inom området. Här kan exempelvis nämnas:

Sinnenas Örtagård - en oas med en stor mångfald örter i en inbjudande och originell utformning.

Häppleprojektets trädplantering - drygt 80 av de äppelsorter som genom åren odlats i Hässelby.

Holkprojektet - över 150 holkar för fåglar och fladdernöss i och omkring området.

Träd- och buskplanteringar på allmänna ytor.

Från början hade koloniområdet 114 kolonilotter varav 57 med stugor. Under den senaste femårsperioden har området förtätats så att det idag har 70 lotter med stugor och 22 med fritidslotter.

<< Tillbaka till översiktskarta "Trädgård och odling"