khamntg1.jpg

apleb.jpg

 

 

 

 

 

Kyrkhamns trädgårdar

När bruksbyn Kyrkhamn anlades under början av 1890-talet iordingställdes också trädgårdar för husbehovsodling av frukt, bär, rot- och grönsaker. Trädgårdarna anlades på Kyrkhamnstorpets gamla odlingsmarker.

Dels anlade man, innanför en hagtornshäck en större trädgård för sopanläggningens chef, i anslutning till dennes bostad, Ingenjörsvillan. Här fanns ett 20-tal fruktträd, grönsaksland, bärbuskar och gräsmattor med angränsande blomrabatter. Dels planterade man även ett 30-tal fruktträd för arbetarnas husbehov. Här anlade man också så småningom odlingslotter för arbetarnas familjer. Helt säkert utgjorde odlingen på dessa lotter ett viktigt tillskott för de boende i byn som under flera decennier i början av seklet uppgick till över 200 personer.

Under 1980-1990-talen kom trädgårdarna att förfalla och helt växa igen av sly, mestadels hagtorn, nyponros och slån. I början av 2000 startade Kyrkhamns Fältskola och Kyrkhamnsföreningen en aktion för att återställa trädgårdarna. Detta inleddes genom att rensa området från sly och åter öppna upp landskapet. Detta skedde till största delen med ideella insatser, skolprojekt och genom insatser från stadsdelens arbetsforum.

För att bevara landskapet öppet har sedan marken betats av får under tre år så att nu återskapandet av trädgårdarna kan gå in i nästa fas. Denna innebär att återställa trädgårdarna i ett skick som de kan ha sett ut vid sekelskiftet 1900 samtidigt som ytorna kan användas och utnyttjas för alla de aktiviteter som nu pågår i området.

<< Tillbaka till översiktskarta "Trädgård och odling"