Kvarnstugan

I anslutning till Lövsta vattenkvarn låg Kvarnstugan. Den uppfördes under mitten av 1800-talet som bostad för mjölnaren och som övernattningslogi för de som sjövägen kom för att mala sin säd vid kvarnen. Huset står kvar ett halvsekel efter att kvarnen rivits och tjänstgjorde under 1900-talets första hälft som bostad åt lantarbetare på Riddersviks gård. Huset revs i slutet av 1950-talet och idag återstår endast rester av den gamla grunden.

<< Tillbaka till karta