Initiativ och kontakt

Initiativtagare till denna hemsida är Kyrkhamnföreningen / Lövstaalliansen, en paraplyorganisation som tillvaratar och samordnar medlemsorganisationernas intressen i Friluftsområdets bevarande och fortsatta utveckling.

Har ni frågor eller funderingar om området så hör gärna av er  med ett mail till janne@gmail.com.