kasern3.jpg

kasern2.jpg

kasern1.jpg

 

 

 

 

Kasernen

Uppfördes 1892 som bostad för renhållningsarbetarna i Lövsta. Dessa var från början ungkarlar varför byggnaden uppfördes med tio logement, åtta på bottenvåningen och två på övervåningen. Vartefter karlarna stadgade sig och bildade familj blev behovet stort att inreda lokalerna för familjeboende. Detta skedde under de första åren av 1900-talet och byggnaden fick nu plats för tio familjer. Samtidigt byggdes Marketenteriet om för boendet. I samband med nedläggningen av stenhuggeriet togs även stenvillan i anspråk för bostäder åt renhållningsarbetarna. Idag är Kasernen nyrenoverad med lokaler för yrkesverksamma hantverkare.

<< Tillbaka till karta