ap1.jpg

ap3.jpgap2.jpg            

 

 

 

Häpple

Häppleprojektet startade i början av 1980-talet då Hässelby genomgick en mycket drastisk förtätning. I samband med denna försvann i stort sett alla större trädgårdar och gamla handelsträdgårdar. Här fanns mängder av gamla fruktträd med en osedvanligt stor rikedom av gamla sorter. Arvet efter greve Bonde på Hässelby slott levde här vidare bland alla de osedvanligt skickliga trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare som grundlade det moderna Hässelby Villastad.

I en ambition att rädda en del av detta hortikulturella arv till kommande generationer startade projektet genom att ympkvistar "hystes in" på icke hotade träd i Stockholmsområdet. Efter några år överfördes ymparna till grundstammar så att nya träd kunde dras upp för senare utplantering. Träden kom senare att planteras ut längs det krondike som genomkorsar koloniområdet.

Idag vårdar projektet ett hundrafemtiotal sorter, merparten av dessa på koloniområdet i Lövsta. Projektets initiativtagare och eldsjäl är Janne Sääf, som kan kontaktas på telefon 08-382320 eller per epost janne@khamnfs.se.

<< Tillbaka till översiktskarta "Trädgård och odling"