Delvis borttagen härd

I en lövskogsbevuxen åkerholme hittades en nedgrävd härd ov okänd ålder. Härdens geografiska placering och fynd vid Stadsmuseets undersökning (1980) pekar på en ålder av åtminstone 1000 år.  Härdens storlek var ungefär en meter och den var nedgrävd drygt en halvmeter. Här bestod botten av sand och fyllningen ovanför av skärvsten, kol och sotfärgad mylla.

Plats: Västra Lövstafältet
RAÄ-nummer: Spånga 351:1
Koordinater: x=6587239.803, y=1612219.220 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 20 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta