Grav- och boplatsområde

I en ekholme finns detta fornlämningsområde från äldre järnåldern. I området kan man se sju tydliga fornlämningar - fem runda gravsättningar och två terrasseringar. Platsen har säkerligen varit bebodd under mycket lång tid, kanske mer än tusen år. Sedan gården övergavs har marken här legat i stort sett orörd. Troligen bosatte man sig nu nere vid platsen för Storhögen och Lövsta by (RAÄ-nr Spånga 344:1 och Spånga 377:1).

De två terrasseringarna visar alltså att här legat hus. Det större c:a 20 x 7 meter var troligen ett långhus av den typ (stolphus) som var helt dominerande under ett par tusen år fram till  slutet av järnåldern. Det mindre huset (8 x 5 meter) har kanske varit ett fähus, förråd eller möjligen ett äldre bostadshus.

De stensatta gravarna, som är fem till tio meter i diameter, är övertorvade och med centrala nedsänkningar. De bägge största är kantsatta med halvmeter stora stenar.

Plats: Norra Lövstafältet
RAÄ-nummer: Spånga 345:1
Koordinater: x=6587363.571, y=1612739.130 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 20 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta