Gravfält

Ett gravfält från yngre järnåldern som idag är 75 x 50 m stort. Vid äldre järnålder var platsen en holme i havet och förbands med land vid tiden för vår tideräknings början. Gravarna här torde därför vara något yngre än 2000 år. Platsen hyser ett 30-tal runda, stensatta gravar. De flesta är kantsatta och några av de högst belägna har stensättning kvar i gravens mitt. Många är dock insjunkna i mitten vilket vanligen tyder på att de antingen utsatts för plundring eller att gravrumshöljet störtat in. Eftersom gravarna inte har varit föremål för någon arkeologisk utgrävning går det f.n. inte att säga vilket.

Plats: Lövstabadet
RAÄ-nummer: Spånga 342:1
Koordinater: x=6586969.442, y=16132325.055 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 15 m

Visa platsen på flygfoto (eniro.se).

<< Tillbaka till fornminneskarta