Gravfält

Ett gravfält från äldre järnåldern som är beläget i den norra delen av Lövsta backar. Hela området är ungefär 120 m långt och 50 m brett Här återinns ett 20-tal runda, stensatta gravar. Kantstenarna är mestadels i storleksordningen 3 - 5 dm. De 10-tal gravar gravar som ligger uppe på krönet är fyllda med lika stora stenar. Dessa gravar är mellan 4 - 10 m i diameter medan gravarna nedanför är något mindre och saknar central stenfyllning, är övertorvade och delvis litet svåra att först upptäcka. Gravfältet är troligtvis betydligt äldre än det som finns Lövstabadet och ligger 10 m lägre.

Plats: Lövsta backar
RAÄ-nummer: Spånga 340:1
Koordinater: x=6587005.25, y=1613055.254 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 25 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta