Friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik är ett unikt samarbete mellan ett flertal föreningar, företag och organisationer som alla vill värna och utveckla områdets unika förutsättningar för rekreation, friluftsliv och friskvård. Med dessa gemensamma mål skapas nu bättre förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett rikare utbud av aktiviteter för olika åldrar och intresseinriktningar.

Verksamheterna samordnas inom två paraplyorganisationer - Kyrkhamnsföreningen med fokus på Kyrkhamnsbyn och nätverket Lövstaalliansen med tyngdpunkten riktad mot övergripande frågor i hela friluftsområdet.

 

Lövstaalliansen Kyrkhamnsföreningen

linje.gif

Backluraskolan Centerpartiet Västerort Hesselby Byalag
Hesselby Teknikhistoriska förening Hjärt-och Lungsjukas länsförening i Stockholms län Hässelby-dansarna GDV
Hässelby - Villastads Fastighetsägareförening Hässelby - Vällingby Konstklubb Hässelby Fritid AB
Hässelby Golf Hässelby Hembygdsförening Hässelby IOGT- NTO
Hässelby Konstförening Hässelby Socialdemokratiska Områdesförening Hässelby Sportklubb
 Hässelby Vällingby Civilförsvarsförening Kyrkhamns Ateljèförening Kyrkhamns Fiskebröder
Kyrkhamns Fältskola Lövsta Båtsällskap Lövsta Koloniträdgårds- förening
Lövsta Skytteförening Naturskyddsföreningen i Stockholms län Plebs Choppers
PRO Hässelby Villastad Riddersviks Fältrittklubb PRO Hässelby Villastad
Riddersviks Gårds Fritidsträdgårds-förening Riddersviks Vänner Vildhavrens Samfällighetsförening
Villaföreningen Hässelby gård

Vällingby Brukshundsklubb

Studioglas Kyrkhamn

Västerorts RC Sportklubb

linje.gif