Fornborg

Eftersom Gåseborg med stor sannolikhet har ett nära förhållande till Lövstas historia har vi valt att omnämna denna monumentala byggnad även om den ligger utanför själva friluftsområdet. Samtidigt förtjänar det att understrykas att bägge platserna är del av samma natur- och kulturområde, med en lång och gemensam utveckling av både miljö och kulturlandskap.

Borgen är stor 150 x 200 meter. Den begränsas i söder och väster av ett fyrtio meter brant stup ner i Mälaren. I norr och öster inramas borgen av två mäktiga stenvallar. Den inre vallen är 120 meter lång. Trettio meter utanför denna löper den yttre vallen. En stensatt trappa leder genom vallarna upp till borgens övre gårdar.

Borgen har daterats till folkvandringstid. Nyligen genomfördes ett par provgrävningar som gav många spännande fynd och delvis innebar en viss omvärdering av borgens betydelse för närliggande områden på ömse sidor om Lövstafjärden.

En överskådlig beskrivning av borgen och nämnda utgrävningar (förf. Sven Lindberg) finns på denna sida

http://www.sandviksgard.net/borgen.html

 

Plats: Sandvik, Järfälla
RAÄ-nummer: Järfälla 62:1
Koordinater: x=6588424.807, y=1611164.722 (RT-90 2,5 gon V)

Höjd över havet: 40 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta