Bytomt

Alldeles väster och sydväst om storhögen har sedan slutet av yngre järnåldern legat en by. Den revs nästan helt i samband med att renhållningsverket byggdes upp i slutet av 1800-talet. I skrift omnämns byn och platsen första gången 2 mars 1370 i ett historiskt dokument. Då genomförde nämligen den dåvarande ägaren Nils Kettilsson (Gustav Vasas farfars farfar) och kung Albrekt av Mecklenburg ett markbyte som innebar att byns fyra gårdar övergick i kronans ägo. I utbyte fick Nils ett antal större gårdar Skeppstuna, Malsta, Frötuna, Estuna och Riala. I och med markbytet kom Lövsta by att tillhöra Sånga socken i Färentuna härad.

Bönderna i Lövsta kom alltså att lyda under kronan, vilket fortgick under 400 år. De ålades att transportera resande över till Svartsjö och befriades i utbyte mot detta från skyldigheten att göra dagsverken på Svartsjö slott och Drottningholm. De ansvarade också för skötsel och drift av väderkvarnen uppe på Kvarnberget, brukade jorden och skogen, och hade del av sin mark som fiskerätt på Lövstafjärden.

Under slutet av 1700-talet har bönderna friköpt sina gårdar men ett par decennier senare köps de upp av den nyetablerade gården Riddersvik.

Plats: Lövsta by
RAÄ-nummer: Spånga 377:1
Koordinater: x=6587009.095, y=1612477.416 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 15 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta